رژیم: کرونا در اردبیل هنوز صعودی است

کرونا در اردبیل هنوز صعودی است

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در حال حاضر سیر صعودی بیماری کرونا در استان همچنان مشهود بوده و کنترل بیماری منوط به رعایت مردم و توجه به توصیه و هشدارهای مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی است.

به گزارش ایرنا، دکتر شهرام حبیب‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، شنبه ۳۰ فروردین گفت: راهبرد اصلی و اساسی در کنترل و پیشگیری جدی اپیدمی ویروس کرونا فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت فاصله افراد در اجتماعات و تمامی مکان‌های خرید و کسب و کار است.