رژیم: ۴۵میلیون نفر درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه ندارند

۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه ندارند / سبد معیشت امسال ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ حتی اگر حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان شود، باز هم از سبد معیشتی بسیار پایین‌تر است

به نوشته انتخاب، یک استاد اقتصاد رژیم در مورد وضعیت معیشتی مردم ایران هشدار داد و نوشت: “اگر توجه به ۱۴ میلیون خانوار کارگری و به تعبیری حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور داشته باشیم باید نتیجه گرفت که درآمد درصد بالایی از جمعیت کشور، کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد.

از سویی کارفرمایان معتقدند که رشد اقتصادی سال‌های ۹۷ تا پایان آذر ۹۸ که آمار رسمی برای آن وجود دارد. به ترتیب ۴.۹ و ۷.۶ درصد منفی که در مجموع ۱۲.۵ درصد منفی بوده است. طبیعی است کارفرما توان پرداخت ندارد.”

این وضعیت امروز ماست.. کدام یک از کشور‌های همسایه نرخ تورم ۴۱ درصد داشته و نرخ رشد مفی ۷.۶ درصد؟

الان اقتصاد ما بیش از گذشته رانتی و دلالی شده است و دولت نیز در این امر نقش مهمی داشته است.

از سوی دیگر بر اساس قوانین بین المللی کار، برخی از حقوق برای کارگران به رسمیت شناخته شده که در ایران نادیده گرفته شده است حقوقی مانند حق اعتصاب کارگری، حق نفع کارگران از ابتکارات و نوآوری‌هایی که منجر به افزایش بهره وری بنگاه میشوند. حق برگزاری آزاد انتخابات نمایندگان کارگری.