رینت میر هاشمی: ماشین کشتار ولی فقیه بدون دنده و ترمز پیش می رود

zinat02افزایش اعدام و تشدید خشونت در سیاهچالهای رژیم و دارزدن زندانیان اقلیتهای مذهبی باید به کارنامه بی رونق حسن روحانی در سال گذشته باید اضافه کرد. خامنه ای با تشدید خشونت و ایجاد رعب و وحشت می خواهد ماندگاری نظام را در این شرایط بحرانی بیمه کند.

به جرات می توان گفت بخش اطلاعات و ساوامای رژیم بار بخشهای غیر فعال تولید، بیکاری و نابسامانیهای اجتماعی را بر دوش کشیده و زندانیان سیاسی را برای جلوگیری از هر تحول احتمالی قربانی می کند.

روز پنجشنبه 22 خرداد، دو زندانی سیاسی اهل سنت از فرزندان مردم اهواز توسط عوامل سرکوبی ولی فقیه اعدام شدند. این دو زندانی سیاسی با نامهای علی چه بیشاط و سید خالد موسوی مخفیانه اعدام شدند.

روز شنبه 24 خرداد، تعدادی از خانواده های زندانیان اهل سنت در اعتراض به جابه جایی فرزندان شان جهت اجرای حکم اعدام در مقابل زندان گوهر دشت کرج دست به اعتراض زدند. جلادان رژیم ولایت فقیه روز شنبه 4 زندانی اهل سنت به نامهای حامد احمدی، جهانگیر دهقان، جمشید هان و کمال ملایی را برای اجرای حکم اعدام به قتلگاه دیگری منتقل نمودند.

خشونت و اعدام در رژیم ضد بشری ولایت فقیه نهادینه شده و پایوران رژیم به ریختن خون زندانیان، بریدن دست و درآوردن چشم و … معتاد شده اند. این که بعد از سه دهه و علیرغم کشتار و قتل عام در بیش از سه دهه این چنین فعالانه به قلع و قمع جوانان دست می زند، نشان دهنده وضعیت بحرانی رژیمی است که فقط به زور سرکوب بر جا مانده است. رژیم ولایت فقیه با توسل به دین حکومتی و سرکوب اقلیتهای دینی، فقر و بیکاری گسترده در جامعه را سرپوش می گذارد.