زالی: پاییز نگران کننده‌ای پیش‌رو داریم

پاییز نگران کننده‌ای پیش‌رو داریم/کانون اصلی شیوع بیماری تجمعات و دورهمی‌هاست

زالی که درنشست خبرنگاران شرکت کرده بود و به نوشته ایسنا، فرمانده عملیات کرونا در تهران است!!!!!گفت: ” کرونا صرفا یک بیماری بیولوژیک نیست، این بیماری مؤلفه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی را نیز  دربرگرفته است. ویروس کرونا، تبعات مختلفی که ایجاد کرده تاکنون با هیچ پدیده طبیعی قابل قیاس نبوده، این بیماری و تبعات آن بسیار جدی است و بسیاری از پیش فرض‌ها را تغییر داده است.”

وی گفت :”طبق آخرین آمارجمعیت استان تهران قریب به ۱۴ میلیون و هشتصد هزار نفر است . بالاترین آمار از حاشیه نشینی مربوط به استان تهران است روزانه جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر، معادل جمعیت یک استان از استانهای مجاور نظیر البرز و ساوه وارد تهران و در پایان روز از شهر خارج می‌شوند، این جمعیت می‌تواند بار بیماری را به میزان قابل توجهی به سیستم بهداشت و درمان وارد کند.

وی پدیده زباله گردی، کودکان کار، معتادان متجاهر را از دیگر مؤلفه‌های خطرآفرین انتشار کرونا در تهران ذکر کرد. طبق مطالعات جهانی، پاییز نگران کننده ای را پیش رو خواهیم داشت، پاییز امسال سخت‌ترین پاییز معاصر خواهد بود.

وی گفت که برخی از محدودیت‌ها در پاییز هم باید ادامه پیدا کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس محدود شود، چراکه یکی از اساسی‌ترین فاکتورهای موثر در گسترش ویروس، آغاز فعالیت‌های آموزشی و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

زالی در خاتمه عنوان کرد:‌ پیشنهاد بازگرداندن نیروهای ۸۹ روزه و تمدید قرارداد کلیه پرسنل بازنشسته در ۵ سال اخیر برای یکسال به ستاد ملی کرونا ارائه شده است.