زاکانی: توافق هسته يی ورود به ميدان مين است

علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اخوندی در سرمقاله شماره جدید نشریه پنجره مورخ شنبه ۲۹ دی ماه با عنوان «توافق هسته‎ای با بیگانگان یا نابودی بی‎سروصدا و آرام داخلی آن» به توافق‌ هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ پرداخت و نوشت:

به‎طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است. … لذا نه عسل مصفا و فتح‎الفتوح است، نه جام زهر و ترکمنچای هسته‎ای بلکه ورود به میدان مینی است که هنرمندیِ عبور پرافتخار از آن را می‎طلبد و راه را برای پیروزی‎‎های دیگر هموار می‎سازد.

زاکانی در یادداشت خود با اشاره به مضرات و منافع این توافق نامه و الزامات سلبی و ایجابی آن می‌نویسد: …(این توافق) «آینده بسیار تاریکی را فراروی صنعت غنی‎سازی قرار داده است تا جایی که به‎نظر قبل از عملی شدن توافقنامه ژنو در بدترین صورت بساط این فناوری در داخل کشور ضربه مهلکی خواهد خورد.»