زلزله‌ای با قدرت ۴.۵ ریشتر، كهنوج کرمان را لرزاند.

5f24e47624abe_2020-08-01_08-11

زلزله‌ای با قدرت ۴.۵ ریشتر،  کهنوج کرمان  را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. به نوشته شهروند:

زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۰۶:۵۴:۴۹.۷
بزرگی: ۴.۵ ریشتر
عمق: ۱۰ کیلومتر