زنان اولین قربانیان رژیم اخوندها، افزایش اماراعتیاد زنان

رژیم زن ستیز اخوندی که دشمن درجه یک ان زنان هستند ، در مدت ۶سال امار معتادان زن در ایران را ۷۳درصد افزایش داده اند.

به نوشته افتاب نیوز، معاون اجتماعی موسسه کادراس می‌گوید:” تحقیقات ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که میزان گرایش زنان به اعتیاد تقریبا دو برابر شده است و اخیراً شاهد تغییر الگوی مصرف به گل و حشیش هستیم، به گونه‌ای که مصرف گل و حشیش در سال‌های اخیر میان دانشجویان دختر افزایش یافته است.

فرزانه سهرابی گفت: “بنابر اظهارات معاون اجتماعی موسسه کادراس، بررسی تحلیلی «کتاب سال ۱۳۹۴» ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تعداد زنان معتاد بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲، ۷۳ درصد افزایش داشته و تعداد زنانی که در اثر سوء مصرف جان خود را از دست داده‌اند نیز، ۱۵ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر نیز شاهد کاهش سن اعتیاد در زنان هستیم، به طوری که میانگین سن زنان معتاد در رده سنی ۲۰ تا ۳۶ سال است که اغلب آن‌ها مواد مخدر تریاک، شیشه، الکل و کراک استفاده می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت: ۴۹ درصد از زنان مصرف‌کننده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها کمتر از ۳۵ سال سن دارند.”

وی درپاسخ به این سوال که الگوی مصرف مواد مخدر در زنان طی سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته است؟، توضیح داد:” در سال‌های اخیر، اعتیاد زنان با تغییر الگوی مصرف همراه بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد، مردانی که به مواد مخدر روی می‌آورند، اول از سیگار، قلیان، حشیش و مواد مخدر سبک شروع می‌کنند و سپس به مصرف شیشه، کراک و مواد مخدر خطرناک می‌پردازند، اما این روند در زنان متفاوت است، شروع اعتیاد در زنان با ماده خطرناکی مثل شیشه و هرویین آغاز می‌شود که این نوع الگوی مصرف بسیار خطرناک است.”

سهرابی میگوید :” تحقیقات ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که میزان گرایش زنان به اعتیاد تقریبا دو برابر شده است و الگوی مصرف در زنان از مواد سنتی به مواد صنعتی و روانگردان تغییر یافته است و اخیراً شاهد تغییر الگوی مصرف به گل و حشیش هستیم، به گونه‌ای که مصرف گل و حشیش در سال‌های اخیر میان دانشجویان دختر افزایش یافته است.”