زنگنه: امروز جنگ ما با آمریکا، اسرائیل و مجاهدین است

شرایط اقتصادی امروز ده‌ها برابر سخت‌تر از شرایط جنگ است/ همه تلاش‌ها این است که ما نفت نفروشیم/ برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن از همه توانم استفاده می‌کنم/ امروز جنگ ما با آمریکا، اسرائیل و منافقین است

خلاصه حرفهای زنگنه این است که دو دشمن خارجی یعنی امریکا و اسرائیل داریم و یک دشمن داخلی یعنی مردم ایران و مجاهدین.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، گفت:‌ شرایطی که امروز از نظر اقتصادی بر کشور حاکم است از زمان جنگ هم سخت‌تر است. آاکنون همه تلاش‌ها این است که ما نفت نفروشیم. مبادلات بانکی هم انجام نشود و کالایی هم به ما ندهند بنابراین شرایط ده‌ها برابر سخت‌تر از شرایط جنگ است.

زنگنه در ادامه گفت:‌ مجاهدین امروزه آنچه در کاخ سفید نفوذ کرده‌اند که هیچ وقت در 40 سال گذشته چنین نبودند. اینها را ما و فرماندهان آن موقع می‌شناسند ومی‌دانند و شاید نسل جوان امروز شناختی در این باره نداشته باشند. راهکار این است که مردانه بایستیم و سخت فداکاری کنیم.

وزیر نفت گفت:‌ ما امروز دوباره وارد دوران بسیار سختی شدیم ودر حال حاضر شرایطی که از نظر اقتصادی در کشور حاکم است بسیار سخت‌تر از شرایط زمان جنگ است. امروز جنگ ما با آمریکا، اسرائیل و منافقین است. منافقین در حال تجدید حیات در کاخ سفید هستند و بیش از هر زمان دیگری در کاخ سفید نفوذ دارند و  پشتیبانی می‌شود. این نبردی است که باید در آن مردانه بایستیم و با تمام وجود پایداری کنیم و خداوند در این راه ما را یاری خواهد کرد. فارس