زهره رستگار: خوشحالي مصداقی از پاره نشدن عکس خمینی و خامنه‌ای دجال

اعتراضات مردم به جان آمده میهنمان در سراسر کشورهمچنان ادامه دارد و طی چند روز اخیربه نقطه انفجار آن در سراوان رسید که مردم از شرایط فاجعه باراقتصادی و فقر اجتماعی مجبور به فروش مواد سوختی که رژیم برآنها تحمل کرده .بپا خواستند . رژیم با عنوانهای ساختگی قاچاق آنها را به رگبار بست و پاسداران خامنه ای با شلیک مستقیم گلوله به سمت معترضین منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بی پناهمان شدند . رژیم تا دندان مسلح برای سرکوب مردم از نیروی هوایی و کادر ویژه و آتش مستقیم استفاده کرد.

رژیم با تمام توانش برای خاموش کردن و ازبین بردن این مبارزات و قیام به میدان آمد. با قطع اینترنت و اختلال جدی  در شهرهای مختلف استان از جمله در زاهدان و سراوان تلاش داشت مانع درز اخبار اعتراضات مردمی و افشای اقدامات جنایتکارانه‌ رژیم در این منطقه شود.

درداخل پاسداران و جنایتکارانی مثل محمد کرمی سرکرده قرارگاه قدس جنوب سپاه پاسداران را به میدان فرستاد که گفت أصلا سه نفر مجروح شدند که یک نفر در بیمارستان فوت کرده جنجال به راه انداختند که ۲۰ یا ۵۰ نفر کشته شده هر کسی یک چیزی میگویدو پاکستانیها چند تا ماشین سوخت کش را آتش زدند و چند نفر را کشتند . و امروز نظام در کشورهای دیگر امنیت برقرار میکند نمیگذاریم اینهمه شبکه های معاند که دیدید سخن پراکنی کنند.  

واما درخارج این قیام از روز اول  بوسیله کانونهای شوری در داخل پوشش خبری داده شد و   دلاوریها و شجاعتهای زنان و مردان قیام آفرین که عظم جزم کرده اند که رژیم را سرنگون کنند و درسوی دیگر جنایتها و شقاوتهای پاسداران خامنه ای که با شلیک مستقیم گلوله به سوی مردان و زنان و جوانانمان از ترس سرنگونی با تمام قوا وارد شده بود را به نمایش گذاشتند واخبار لحظه به لحظه را درجهان منتشر کردند که مورد حمایت بسیارمردمی در فضای مجازی و  سازمانهای بین المللی قرار گرفت.این نه برای رژیم در داخل و نه برای مزدوران آن درخارج قابل تحمل بود پس باید به میدان میآمدند و جلوی ضرب این قیام را بگیرند طبق معمول پشت تریبونهای معلوم الحال ظاهر شدند و رندانه زیرآب مبارزه را زدند مبارزه را کم رنگ و کوچک جلوه دادند  که این قیام نیست  به مردم امید واهی ندهید مردم بی اعتماد میشوند. ببینید رفتند و صندلیها را شکستند اما دست به عکس خمینی و خامنه ای نزدند.

وقاحت و بیشرمی که فقط خاص افکار خمینی و لاجوردی است که  هرنوع حرکت و قیام و اعتراض را با گلوله پاسخ میدهند و بلندگویشان را به دست ایرج مصداقی داده اند که به محض حرکتی از سوی مردم پشت تریبون حاضر شود و به خیال خود جلوی ضرب آن به سمت سرنگونی را بگیرد. اما زهی خیال باطل که اگر مردم به سمت پاسداران حرکت میکنند و حمله میکنند و قیام میکنند دقیقا به سمت سرنگونی رژیم پلید و خونخوار آخوندی است .  

وقتی مبارزه شعله ور میشود به یک سازمان و استراتژی نیاز دارد که به سوی سرنگونی هدایت پ  سازماندهی شود که این مبارزات درحال حاضر با کانونهای شورشی هدایت میشوند و البته درمقابل همیشه سازمانها و افراد ضد مردمی هم نقش یاس و ناامیدی و بریدگی و وارفتگی را بازی کرده وجلوی سرنگونی را میگیرند اما دیگر آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت. دیگر نه تنها با  هیچ تریبونی که با توپ و تانک و مسلسل هم نمیتوان جلوی قیام آفرینان شورشی را گرفت.

درود برآزادی مرگ برخامنه ای

 زهره رستگار 2021 02 27