زینت میرهاشمی: از تبرئه مرتضوی قاتل تا قاتل چراغی

f03shahrivar94روز یکشنبه اول شهریور، قاتل یا قاتلان کارگر دستفروش، علی چراغی از اتهام قتل تبرئه شدند. محمد چراغی در 16 مرداد سال 93 در هنگام کار توسط ماموران شهرداری تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده به مغز، در بیمارستان جان باخت.

خانواده چراغی به حکم تبرئه قاتل علی چراغی اعتراض کردند. در شرایطی که قانون ضد بشری قصاص در سیاهچالهای ولایت فقیه جاری است و عمل شنیع قصاص حتا به کودکان زیر 18 سال هم رحم نمی کند، به راحتی قاتل این کارگر تبرئه می شود. قتل محمد چراغی و مجازات نشدن قاتل او نه اولین پدیده و نه آخرین آن در دیکتاتوری ولایت فقیه است.

در هفته گذشته سعید مرتضوی از اتهام قتل جوانان در زندان کهریزک تبرئه شد. اگر قانون ارتجاعی قصاص بدون تبعیض عملی شود، بسیاری از کارگزاران نظام مثل سعید مرتضوی و اول از همه ولی فقیه باید مجازات شوند.

در رویدادی دیگر، روز یکشنبه اول شهریور، 4 نفر از پرستاران بیمارستان امیر اعلم به دلیل شرکت در تجمعهای اعتراضی با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تهران، از کار اخراج شدند.

در رژیم فاسد ولایی، بیشترین جرم و جنایت در هرم قدرت صورت می گیرد و بیشترین مجازاتها در مورد شهروندان اجرا می شود. تبعیض و نابرابری در برابر قوانین ارتجاعی موجود به شکل عریان هر روزه در مقابل دید همگان خودنمایی می کند. بر همین منظر اعمال جرم و جنایت توسط بالائیها و کسانی که به نوعی به حکومت وصل هستند، نهادینه شده است.

زینت میرهاشمی
سه شنبه 3 شهریور