زینت میرهاشمی: هزینه جام زهر نباید از جیب مردم پرداخت شود

zinat02در روزهای اخیر اعتراض 18 روزه 450 تن از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز، اعتراض 300 کارگر کارخانه پارس میلنگ در تاکستان، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و… نسبت به عدم دریافت حقوق، تعطیلی کارخانه و بیکار شدن، جریان دارد. اعتراضهای متعدد نیروهای کار (کارگران و معلمان) بیان عینی شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی مردم است. این شرایط دستاورد حکومت غارتگر است که ولی فقیه آن را با رنگ و لعاب اقتصاد مقاومتی به مردم تحمیل کرده است.

در کنار فشار اقتصادی بر مردم، فشار بر فعالان کارگری، معلمان و فعالان اجتماعی همراه با دستگیری آنها تشدید شده است. دستگیری رامین زند از فعالان انجمن صنفی معلمان همراه با همسرش، گوشه ای از تشدید خشونت در دولت روحانی را نشان می دهد.

در واکنش به اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی، آنها در زندان رجایی شهر به عدم درمان زندانیان بیمار، بهنام ابراهیم زاده و رسول حردانی، با شعار “مرگ بر دیکتاتور” اعتراض کردند.

در رویدادی دیگر، روز دوشنبه 27 مهر، بیانیه مشترک وزیر خارجه رژیم و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به معنای تایید قطعی برجام و اجرای همه تعهدهای رژیم است منتشر شد و نوشیدن کامل جام زهر اتمی خامنه ای را به ثبت رساند.

اعلام خبر جمع آوری سانتریفیوژها به دستور روحانی و پذیرش کامل پروتکل الحاقی از طرف عراقچی در روز دوشنبه 27 مهر، بدون شک یک ضربه به رژیم است و خامنه ای برای پرداخت هزینه این عقب نشینی مفتضحانه، تشدید سرکوب و گسترش خشونت و بی رحمی را در دستور قرار داده تا مجبور به نوشیدن جامهای زهر بعدی نشود.

سیاست ولی فقیه برای پرداخت هزینه جام زهر از جیب مردم همراه با گسترش حرکتهای اعتراضی با چالش جدی روبرو خواهد شد. این بار مردم ایران هستند که با مبارزه برای حقوق مسلم خود جام زهر را به حلقوم ولی فقیه خواهند ریخت.

بر پله دوم باید از همین امروز پا گذاشت و نباید اجازه داد خشونت حکومتی در پشت “باز شدن چاههای نفت” (به قول وزیر نفت، زنگنه خطاب به تجار و دلالان نفتی) و رفت و آمدهای توریستی نمایندگان قدرتهای امپریالیستی پنهان شود.