سازمان گزارشگران بدون مرز: خامنه ای یکی از دشمنان آزادی مطبوعات در جهان

به مناسبت سوم مه، روز آزادی مطبوعات در جهان، سازمان گزارشگران بدون مرز پروژه ای را راه اندازی کرده تحت عنوان “سالی خوب برای سانسور،” که در حقیقت کمپینی است برای محکوم کردن آزادی رسانه ها در دوازده کشور جهان؛ کشورهایی که رهبرانشان جلوی آزادی اطلاعات را می گیرند.

به گزارش صدای آمریکا، شرکت فرانسوی گرافیک و طراحی بی.ای.تی.سی (BATC) برای پنجمین سال به طور داوطلبانه کمپین گزارشگران بدون مرز در این باره را تهیه کرده است. پوسترهایی بزرگ در شهر پاریس که عکس ۱۲ رهبر “دشمن آزادی مطبوعات” روی آنها هک شده است.

به نظر می رسد ابتدا مدل هایی عکس گرفته اند و بعد صورت ۱۲ رهبر روی عکس ها مونتاژ شده است.

از جمله عکس  علی خامنه ای در حالیکه استکانی به دست دارد، به عنوان یکی از دشمنان آزادی مطبوعات روی این پوسترها منتشر شده است.

در شرح عکس خامنه ای آمده، ایران در رتبه بندی گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، در رتبه ۱۶۹ قرار دارد. ۳۲ روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و ۶ نفر نیز بازداشت اند.

همچنین شرح داده شده که در ایران با روزنامه نگاران با روش های خلاف حقوق بشری مثل بازجویی و شکنجه برخورد می کند و به آنها اتهاماتی چون جاسوسی می زند.