سالانه 600 هزار نفر در ایران روانه زندان میشوند

بنا به گفته محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه رژیم، سالانه ۶۰۰ هزار نفر  در ایران روانه زندانها میشوند.

به گفته وی، ظرفیت زندان‌های کشور 80 تا 118 هزار نفر است در حالی که امروز 220 هزار نفر در زندان اقامت دارند.

این در حالی است که در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۲۷۱ نفر میباشد که این میزان تقریبأ دو برابر متوسط جهانی است.