سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک باد

برگرفته از سایت مجاهدین خلق ایران

محمد حنیف نژاد بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران:

«مرگ بر فرزند انسان لازم گشته هم‌چنان که گردنبند برای نوعروس و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف…».

او سمبل و اسطوره تسلیم ناپذیری، انسان وارسته و دلاوری است که از تیرگی سال‌های خفقان استبدادی برخاست، مناسبات ستمگران و دین‌فروشان فریبکار زمان خود را به میدان طلبید و آنگاه با خون پیکر تیرباران شده خود خطی سرخ بر ظلمت و سیاهی تسلیم تاباند.

قهرمان میهن‌پرستی و آزادیخواهی که پس از گذشت نیم قرن؛ صدای صفیر گلوله‌هایی که بر سینه ملتهب‌اش نشست، هم‌چنان بر تارک مقاومت انسان در برابر ستم طنین‌انداز است. پژواک صدایی بلند و رسا که تاریکی دخمه‌های سرد و نمور ریاکاران در لباس دین را از هم می‌درد و امیدبخش راه رزمندگان جوان آزادی است. 

محمد حنیف‌نژاد ـ چه باید کرد؟ 

تا وقتی ظلم هست، تا وقتی تبعیض و بی‌عدالتی هست، تا وقتی ستم و استثمار هست، یک سؤال همیشگی در برابر ما قرار خواهد داشت: چه باید کرد؟