ستاد حزب دمکرات کردستان (حدک) ؛ مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یازده نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در نتیجۀ بمباران مقر این حزب در کردستان عراق کشته شدند.

خبرگزاری فرانسه افزوده است که در نتیجۀ این بمباران که توسط موشک های کاتویوشا صورت گرفته سی نفر دیگر نیز زخمی شدند.

کامران عباس، مدیر بیمارستان شهر “کویسنجق” در کردستان عراق  گفته است که دبیر کل فعلی و همچنین دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان ایران از جمله زخمی شدگان این بمباران بوده اند.

با این حال، شاهو حسینی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در خارج  گفت که مقر بمباران شده متعلق به حزب دموکرات کردستان (حدک) بوده (و نه حزب دموکرات کردستان ایران ). او تصریح کرده است که با ملاحظۀ قدرت تخریب انفجارها، این بمباران توسط جمهوری اسلامی ایران و به وسیلۀ موشک های هدف زن “زلزال” صورت گرفته است. شاهو حسینی از اظهار نظر در مورد شمار دقیق تلفات این حمله خودداری کرده است. او تصریح نموده  در زمان این حمله  پلنوم کمیتۀ مرکزی این حزب جریان داشته است.