سخنان پیرمرد غیورر گیلانی خطاب به رئیسی جلاد، همین امروز شهرداری امده و زباله ها را قایم کرده

:در سفر استانی رئیسی جلاد به  گیلان یک پیرمرد گیلانی ابروی رئیسی و شهرداری ان را برد و به گول زدن و دروغگویی انها اشاره کرد.

در ویدیوی زیر می‌بینید.