سخنگوی بی خاصیت رژیم، سفیر اذربایجان شد

5f19880a0e9f4_2020-07-23_17-22سیدعباس موسوی، سخنگوی بی خاصیت رژیم، طی حکمی به عنوان سفیر جدید رژیم در جمهوری آذربایجان منصوب شده و قرار است تا شهریور ماه در سمت سخنگویی انجام وظیفه کند. پیش از این جواد جهانگیرزاده، سفیر تهران در باکو بود. ایرنا