سخنگوی مجاهدین: خلیفهٔ ارتجاع با اطمینان از این‌که آمریکا جنگ نمی‌خواهد، چموشی و لگدپرانی می‌کند

سخنگوی مجاهدین – به‌دنبال حمله به دو نفتکش در نزدیکی سواحل ایران – ۲۳خرداد۹۸

سخنگوی مجاهدین: پخش پر آب و تاب خبرها، همراه با ابراز نگرانی و حاشا کردن غلیظ، عملکرد همزمان سپاه پاسداران و وزارت‌خارجه آخوندها، دو روی سکه سیاه ولایت است. خلیفهٔ ارتجاع با اطمینان از این‌که آمریکا جنگ نمی‌خواهد، چموشی و لگدپرانی می‌کند.

-دک و دنده این رژیم را باید درب و داغان کرد، با کمتر از این چیزی حل نمی‌شود. ژاپن هم آب در هاون نظام می‌کوبد!

-حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران نباید لگدمال سم ستوران نظام شود و مورد بی‌اعتنایی هیچ کشور و دولتی قرار بگیرد.

-همهٔ کسانی که در انجام جنایتهای جنگی توسط رژیم آخوندی خدشه و شبهه و تردید وارد می‌کنند، خواسته یا ناخواسته در میز رژیم بازی می‌کنند. یا هم کاسه همین رژیم هستند یا مرعوب شده‌اند و یا از آخوندها بازی خورده‌اند. اما مردم ایران با تجربه ۴۰ساله، دست آخوندها و همریشان نظام را خوانده‌اند!

-ظریف ویترین بیرونی ولی‌فقیه و قاسم سلیمانی اجرا کننده خطوط اوست. ظریف به صراحت گفته است که در این رژیم بدون گزارش به خامنه‌ای و برخلاف منویات او، هیچ کاری خودسرانه انجام نمی‌شود.

-ماستمالی کردن حملات رژیم به کشتیها تحت هر عنوان، مانند سمبل کردن بمب‌گذاری و تروریسم در ویلپنت، همچنین بازی سخیف نسبت دادن به یکی از جناحهای رژیم برخلاف تمایل جناح دیگر، شراکت در جنایت و بازی در شعبده ولایت است.

-رژیم برای بازارگرمی و قدرت‌نمایی کاذب در برابر شینزو آبه، آتش‌سوزی ایجاد کرده و آنرا با آب و تاب به اژدرافکنی و جنگ دریایی ارتقا داده، سپس در نقش نجات دهنده ظاهر شده و می‌گوید افرادی را به جاسک برده و پذیرایی کرده است.

آنگاه ظریف به صحنه آمده و به کشورهای منطقه می‌گوید به مجمع گفتگوی منطقه‌یی با رژیم بشتابند…

راستی که بیش از این نمی‌شد آبه و ژاپن را بازی داد.

ژاپنی‌ها باید یک دوره درس مکاسب آخوند شناسی بخوانند تا نخست وزیرشان اینچنین سنگ روی یخ نشود.