سخن روز: آیا احمدی نژاد به صحنه سیاسی رژیم باز می گردد؟

طی هفته های گذشته و بویژه هفته گذشته حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در مجامع و جلسات حکومتی باعث گمانه زنی هایی مبنی بر بازگشت مجدد وی به عرصه سیاسی حکومتی، شده است.بطور مشخص طی روزهای گذشته تصاویری از احمدی نژاد در مراسم سالگرد ترور صیاد شیرازی در کنار فرماندهان مطرح سپاه و نیز تصویری از وی در صف اول نماز جمعه در روز گذشته در کنار غلامحسین الهام، در رسانه های حکومتی به چاپ رسیده است.ناظران سیاسی سرنگونی طلب بر این باورند که بازگشت مجدد احمدی نژاد به صحنه سیاسی رژیم بی تردید خواست خامنه ای می باشد. خامنه ای می خواهد از یک سوی صف بندی خود در مقابل باند رفسنجانی – روحانی را تقویت کرده و از سوی دیگر با چشم انداز تیره و تار مذاکرات، خامنه ای خود را بیش از پیش به نیروهای سخت سری چون احمدی نژاد نیازمند می بینید.
بی تردید روزها و هفته های آینده پرده از طرح و برنامه خامنه ای برای حضور احمدی نژاد در صحنه سیاسی بر خواهد داشت.

مجتبی فتحی
22 فروردین 1393
12 آپریل 2014