سخن روز – خطر تجزیه عراق را تهدید میکند

موفقیت نیروهای دولت اسلامی در عراق و سوریه، داعش، و به کنترل دراوردن بخشی از شمال عراق در چند روز گذشته حدس و گمانهائی را در مورد اینده عراق سبب شده و سناریوی وحشتناک ایجاد یک منطقه بی قانون در بخشی از عراق و سوریه را قوت بخشیده است.

شکست، فرار و تسلیم 30000 نیروی عراقی در مقابل 700 تا 8000 نفر از نیروهای داعش در موصل علاوه بر اینکه باعث شرمساری عمیق نوری المالکی شده است، اما سوی دیگر بیانگر این واقعیت است که اهل تسنن عراق به قیام عمومی علیه دولتی که دست نشانده ایران است قدعلم کرده اند.

در این رابطه گزارشهای زیادی از سوی خبرگزاریهای مختلف بینالمللی گزارش شده است.

گزارشها حاکی است که اکنون نیروهای داعش در حال پیشروی به سمت بغداد میباشند اما تا چه میزان انها پیش خواهند رفت و تحوولات به سمتی خواهد چرخید جای سوال دارد.

این تحولات میتواند در بدترین شق ان، به تجزیه عراق بیانجامد. این کاملا مشهود است که  داعش به دنبال بدست اوردن مناطق ارضی مکفی برای تشکیل یک “خلافت” دست به حملات اخیر زده اند. این موضوع را میتوان بخوبی در تغییر تاکتیک این گروه که قبلا به عملیات خرابکاری دست میزد و امروز به اشغال مناطق ارضی اقدام میکنند بخوبی دریافت.

از سوی دیگر دولت نوری المالکی از جهان غرب تقاضای کمک کرده است. ممکن است که وی بعضی از ابزارهای جنگی مدرن را هم از امریکا دریافت کند، اما احتمالا در مقابل نیروهای داعش تنها خواهد ماند، هرچن امریکا نیز احتمال استفاده از حملات هوائی برای دفع شورشیان رد نکرده است.

حامی اصلی نوری المالکی رژیم ایران است و طبق گزارشها تا کنون نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران را وارد عمل کرده است. ابنا بر گزارشها دو گردان سپاه پاسداران از ارومیه و لرستان وارد عراق شده اند. ما اگر رژیم جمهوری اسلامی به طور علنی از طریق نظامی به وی کمک رسانی کند به معنی ان خواهد بود که این کشور نیز وارد جنگ مستقیم با داعش خواهد شد و به نظر نمی رسد که ایران در شرایط کنونی خواستار این موضوع باشد. از یک سو نیروهای داعش به دنبال تسلط بر مناطق سنی نسین میباشند و ایران نیز در میان مناطق شیعه نشین نقوذ خود را حفظ خواهد کرد.

پیش از نیز مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، تهدید کرده بود که اگر چنانچه مالکی برای سومین دوره مقام ریاست جمهوری را برباید، کردستان را از سیطره عراق خارج خواهد ساخت. و اکنو نیز که کنترل کرکوک را بدست گرفته اند، صورت مسئله جدی تر شده است.