سردبیر سابق کیهان: ۷۰ ٪ مردم جامعه حجاب را رعایت نمی‌کنند

مقاومت جانانه زنان میهنمان در مقابل حجاب اجباری چالش روزانه رژیم شده است. اقرار به دهن کجی زنان قهرمان به رژیم را از سوزش رژیم میتوان فهمید.

به. نوشته افتاب نیوز، هر روز با اُفتِ رعایت حجاب مواجهیم

براساس آمار، ۷۰ درصد مردم جامعه حجاب شرعی را رعایت نمی کنند.

مهدی نصیری؛ سردبیر سابق روزنامه کیهان و پژوهشگر دینی که مهمان برنامه «زاویه» شبکه چهارم سیما با موضوع «الزام حجاب در ایران» بود از نحوه برخورد با مساله حجاب در کشور گلایه کرد.

وی گفت که براساس آمار، ۷۰ درصد مردم جامعه حجاب شرعی را رعایت نمی کنند.