سرمایه گذاران سوئدی در انتظار رفع تحریمها علیه رژیم صف کشیده اند

روزنامه‌ انگلیسی‌زبان رژیم، تهران تایمز، در گزارشی که در روز یکشنبه 10 اگوست منتشر کرد از قول عبدالرضا رضائی هنجانی مسئوال اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئد نوشته است: سرمایه گذاران سوئد در انتظار رفع تحریمهای کشورهای غرب و سازمان ملل صف کشده اند.

بر اساس داده های خبرگزاری حکومتی مهر، حجم معادله سالیانه بین ایران و سوئد در زمان قبل از تحریمها معادل دو میلیار دلار بوده است که پس از تحریمها تا میزان 200 میلیون دلار کاهش یافته است.

تهران تایمز ادعا کرده است که بهبود شرایط سرمایه گذاریها در ایران و پیشرفت در مذاکرات هسته ای فی مابین رژیم و کشورهای قدرتمند 1+5 سبب شده است تا سرماهای کلانی از سوی سرمایه گذاری خارجی به ایران هجوم اورده است. 

دولت سرمایه داری کنونی سوئد، همواره از طرفداران مماشات با رژیم ایران بوده است. کارل بیلدت وزیر خارجه کنونی سوئد در 14 بهمن ماه  1392 به ایران سفر کرده بود و با مقامات رژیم از جمله حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار مورد اعتراض و انتقاد ایرانیان مقیم سوئد قرار گفت.