سرکرده سابق پلیس تهران در آتش سوخت!

مرتضی طلایی (سردار طلائی سابق) نایب رییس شورای شهر تهران بر اثر نشت گاز دچار سوختگی شد ! او هم اکنون در یکی از بیمارستانهای تحت مراقبت است !

معاون اجتماعی و اجتماعی شهرداری تهران در تشریح حادثه پیش آمده برای مرتضی طلایی گفت : صبح چهارشنبه براساس نشت گاز، حادثه ای در منزل وی رخ می دهد و آقای طلایی برای نجات نزدیکانشان خودشان را درگیر می کند و بیشترین حادثه برای ایشان به وجود می آید و سایر اعضای خانواده در سلامت کامل به سر می برند .

امرودی گفت : بخش عمده ای از بدن و صورت وی دچار سوختگی شده است . با توجه به اینکه مرتضی طلایی از جانبازان زمان جنگ است و شیمیایی شده ، آثار سوختگی وارد ریه اش شده و این موضوع نگرانی ایجاد کرده است .

امرودی بر این موضوع تاکید کرد که بر خلاف آنچه گفته میشود مرتضی طلایی به کما نرفته و پزشکان داروهای بیهوشی را به وی تزریق کرده اند .