سرکرده سپاه: مکالمه تلفنی روحانی با اوباما “اشتباه تاکتیکی” بوده است

محمدعلی جعفری، سرکرده سپاه جنایتکاران، روز دوشنبه 8 مهر، در یک تضاد اشکار با رئیس جمهور ارتجاع، از تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما انتقاد کرده و گفته است که این اقدام یک «اشتباه تاکتیکی» بوده، ولی قابل تصحیح و جبران است.

پاسدار جعفری که با خبرگزاری «تسنیم» وابسه به به سپاه پاسداران گفت‌وگو کرده است، تماس تلفنی  روحانی با رییس جمهوری آمريکا را مناسب ندانسته و گفته است، «بهتر بود همان‌گونه که برای ملاقات حضوری به اوباما وقت داده نشد از پذيرش مکالمه تلفنی خودداری می‌شد و چنين اقداماتی به بعد از نشان دادن اقدامات عملی آمريکا، راستی آزمايی و صداقت سنجی در رفتار عملی آنها موکول می‌شد».

وی در ارزيابی سفر رییس جمهوری ایران به مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که روحانی روی اصول ايستاد و در چارچوب سياست‌های نظام حرکت می‌کند.

سرکرده سپاه با تاکيد بر اينکه نگرانی خاصی نسبت به اصل «نرمش قهرمانانه» و ديپلماسی فعال جمهوری اسلامی در اين رابطه وجود ندارد گفته است: «با وجود این، در مسير حرکت دولت ممکن است اشتباهاتی تاکتيکی مانند همين مکالمه تلفنی با اوباما صورت گيرد که قابل تصحيح و جبران است».

جعفری در بخش ديگری از سخنانش بدون اشاره به جزئيات گفته است که «برخی به دنبال ايجاد نوعی دو قطبی در کشور هستند و می‌خواهند چنين القا کنند که يک گروه طرفدار نرمش و مذاکره با آمريکا و گروهی ديگر مخالف اين موضوع هستند».

وی افزود: این در حالی است که «راهبرد نرمش قهرمانانه با تدبير رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده و همه نيروها با اين سياست نظام همراه هستند».

سرکرده سپاه همچنين گفته است اکنون نوبت آمريکاست که با اقدامات عملی خود اعتماد سازی کرده و در عمل راستگويی خود را به اثبات برساند.

وی برخی از اين اقدامات را رفع کامل تحريم‌ها ، آزادی‌سازی دارایی‌های بلوکه شده ايران، و دست کشيدن از به گفته او، «سنگ اندازی در اين مسير» عنوان کرده است.