سفارتهای رژیم بهمراه کارهای تروریستی، سفیراقتصادی شدند!!!!

سفرای ایران

سفرای رژيم قرار شد بجز کارهای تروریستی، کارهای اقتصادی رژیم را دنبال کنند. از انجا که دیپلمات تروریستهای رژيم عملا کاری در سفارتها انجام نمیدهد از امروز ملقب به “سفرای اقتصادی” شدند.

به نوشته العالم، موسوی سفیر از حال رفته رژیم امروز گفت: “افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت اساسی است که تقویت‌ مراودات اقتصادی نجات‌بخش توسعه زیرساخت‌های مرزی است.”

وی با بیان اینکه سفرای رژیم در کشورهای مختلف “سفیر اقتصادی” شده‌اند، افزود:” به همین منظور بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌شود تا بتوان به این شکل در تحقق اهداف مورد نظر پیشگام بود.”

قابل ذکر است که چند ماه قبل رژیم اعلام کرده بود که اقدامات امنیتی به روابط تجاری و اقتصادی بستگی دارد و هر برای بهبود امنیت باید روابط تجاری خود را با همسایگان بیشتر کنیم. حالا کل وزارت خارجه رژيم همین مسئولیت را بعهده گرفته است.