سفر حج عمره رسما متوقف شد

وزیر ارشاد رژیم اخوندی از تعلیق سفر حج عمره به دستورحسن روحانی، خبر داد. به گفته او، تا زمانی که ماموران متعرض فرودگاه جده محاکمه نشوند، حج عمره انجام نخواهد شد و پروازهای جده تعلیق خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، علی جنتیخبر داد که سفر حج عمره تا زمان محاکمه و مجازات مجرمانِ «تعرض جنسی» به دو نوجوان ایرانی در عربستان سعودی فعلاً متوقف می‌شود و پروازهای ایران تعلیق خواهد شد.

علی جنتی، با اشاره به مذاکرات انجام شده با مقامات سعودی افزود: «آن‌ها قول دادند که این افراد… را مجازات کنند. آن‌ها حتی تصریح کردند که آن‌ها را اعدام می‌کنند، اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده‌است. به این ترتیب خدشه‌دار شدن حیثیت عمومی ملت ایران ما را بر این داشت که تصمیم بگیریم.»

پیش از این “مراجع تقلید” ایرانی و برخی از مقامات و نمایندگان مجلس، خواستار توقف سفر حج عمره به عربستان سعودی شده‌ بودند. نمایندگان مجلس هم طرحی یک فوریتی با ۷۰ امضا را مبنی بر لغو عمره مفرده به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده بودند.