سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی به ایران چرا؟

سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی به ایران چرا؟

رژیم خامنه ای نشان داده است تا موقعیکه مجبور نشود و زور بالای سرش نباشد، حاضر به جوابگوی کارهای تروریستی و تجاوزکارانه خود نیست. یا به معنای دیگر اگر مجبور نشود برای کارهایش بهایی را بپردازد ، دست به هر عمل ضدانسانی و مخرب چه در منطقه و چه در سطح جهانیخواهد زد. این رژیم ، تنها زبانی که میفهمد، زبان زور است و دنیا به کندی متوجه این مسئله شده است . ترامپ و پمپئو بدلیل تیز هوشی و اینکه مسئله اسرائیل نیز برایشان مهم. است ، کمی زودتر از بقیه ا ین را فهمیده اند که برای حسابرسی از رفتار رژيم باید گرز را بالای سر او نگاه داشت وگرنه عملیات تروریستی و تجاوزکارانه رژیم را نمیتواننند کنترل کنند.

رافائل گروسی دوشنبه به ایران سفر خواهد کرد و سه‌شنبه با برخی مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. حالا رژیم اخوندی که در تله اتمی گیر کرده است نمیداند این بار چگونه باید دنیا را فریب بدهد. در همین زمینه سایت العالم وابسته به رژیم تحلیلی در مورد سفر رئیس اژانس بین المللی اتمی که فردا به تهران سفر میکند ارائه کرده است که خواندنی است.

“گروسی که نشستن بر کرسی ریاست آژانس را مدیون آمریکاست می‌گوید به ایران خواهد آمد تا به تعبیر خود در خصوص مسائل حل نشده در رابطه با مسائل پادمانی گفتگو کند. تاملی در این مساله و توجه به دیدار چند روز پیش او با پمپئو می تواند در تحلیل اهداف این سفر راهگشا باشد. درگزارش اخیر آژانس که در راستای تشدید فشارهای بین المللی بر ایران صورت گرفت از سوالاتی جدید و اماکنی تازه که بایستی مورد بازرسی قرار گیرند سخن به‌میان آمده بود.
-در شرایطی که ایران یکبار و برای همیشه به آنچه “موارد ادعایی” آژانس نام گرفته بود پاسخ داده است و آژانس را به اقناع کامل رسانده تاکید بر وجود سوالات جدید و ضرورت بازرسی های جدید از نگاه ایران ریشه در مسائلی از جنس اطلاعات یا ادعاهای معطوف به جاسوسی دارد و از این جهت محل تامل و استناد قرار نخواهد گرفت.
– آژانس و به ویژه شخص مدیرکل در عمل در فضای تلاش برای “امنیتی کردن” مساله هسته ای ایران که خواست اساسی آمریکاست در حال بازی کردن است و بدیهی است که چنین رویکردی مقبول ایران نخواهد بود.
-در شرایطی که هم در داخل کاخ سفید و هم در منطقه خاورمیانه بسیارند کسانی که اصرار دارند مساله ایران را به عنوان اصلی ترین مساله آمریکا معرفی کنند و به آن اولویت ببخشند بنظر میرسد تلاشهای اخیر گروسی نیز دانسته یا ندانسته در این زمین بازی تعریف شده است.
– آمریکا در برخورد با ایران تقریبا تمام راهها را رفته است. از برجام خارج شده، تحریم‌هایش را در شدیدترین وجه برگردانده، کوشیده است تامانع از رفع تحریم تسلیحاتی ایران شود و بالاخره این روزها با مکانیسم ماشه تهدیداتش را فزونی بخشیده است. اینکه تصور شود گزارش اخیر آژانس و سفر دو روز آینده مدیرکل قطعه ای از این پازل ناموفق است بنظر قدری خام اندیشانه باشد.
-گروسی در واقع و با این سفر مشت بر سندانی میزند که حاصل آن نه خلق توفیق برای ترامپ و نه منحرف کردن افکار عمومی از عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل است بلکه تنها عایدی آن برای این مدیرکل، خستگی و یاس خواهد بود. سیاست اصولی جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هستهای واحد و تغییر ناپذیر است “اصراربرحقوق هسته ای درسایه همکاری‌های معقول وعاری از دشمنی وخباثت”