وی همچنین به‌مناسبت روز جهانی زن، در یک کنفرانس با حضور شخصیت‌های سیاسی و مبارزان جنبش برابری از کشورهای مختلف  برگزار شده بود شرکت کرد.

در این کنفرانس سخنرانی‌هایی پیرامون تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و زن‌ستیز آخوندها، مقاومت زنان ایرانی در برابر رژیم ولایت فقیه و نقش راهگشای زنان پیشتاز و قهرمان اشرفی ایراد شد.