ویدیو – سقوط پارلمان عراق و شعار معترضان علیه دخالتهای رژیم ایران در عراق

در پی حمله تظاهرات کنندگان معترض در بغداد به پارلمان این کشور در طی چند روز گذشته، بغداد روز یکشنبه در معرض فروپاشی سیاسی قرار گرفت. پایتخت عراق در وضعیت اضطراری قرار دارد، و معترضان بخش هایی از آنچه “منطقه بین المللی” یا “منطقه سبز” خوانده می شود را اشغال کرده اند.

قانونگذاران از پارلمان فرار کرده اند و نیروهای امنیتی در وضعیت فوق العاده به سر می برند. حدود ۶۰ قانونگذار عمدتا کرد و سنی بغداد را به مقصد اربیل و سلیمانیه در شمال عراق ترک کردند.

در همین حال العربیه گزارش داد تظاهرکنندگان عراقی هوادار مقتدی صدر که روز شنبه 30 آوریل منطقه الخضراء و پارلمان این کشور را تصرف کردند، با فریاد بلند علیه نفوذ ایران در عراق شعار دادند. تظاهر کنندگاه علیه حضور قاسم سلیمانی در عراق و دخالت تهران در امور داخلی عراق شعار دادند.

دهها هزار تظاهر کننده خشمگین با فریاد : «ایران از عراق خارج شو» آشکارا علیه نفوذ رژیم ایران و ونتایج «ویرانگر» بر ساختار حکومت این کشور شعار دادند».

از سوی دیگر ایران روز یکشنبه 1 ماه مه اعلام کرد که پروازهایش به بغداد، پایتخت عراق، را متوقف خواهد کرد.

تصمیم متوقف کردن پروازها از تهران به بغداد از سوی ایران پس از آن صورت می گیرد که تظاهر کنندگان عراقی در برابر نفوذ و دخالت های قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در امور كشورشان به شدت اعتراض كرده و شعارهای تندی عليه مقامات ايران سر دادند.