سنای آمریکا پنج‌شنبه طرح بازبینی توافق با ایران را به رای میگذارد

به گزارش خبرگزاری رويترز، سنای آمریکا پنج‌شنبه طرح بازبینی توافق با ایران را به رای میگذارد.

باب کروکر، رييس کميته سياست خارجی سنای آمريکا، روز سه شنبه ۱۵ ارديبهشت، پيش‌بينی کرده است که اکثريت «قريب به اتفاق» اعضای سنای آمريکا روز پنجشنبه به طرح «لزوم بازبينی توافق با ايران» توسط کنگره، رای مثبت بدهند.

باب کروکر به خبرنگاران گفته است، رهبران جمهوريخواهان و دمکرات در سنا همچنان در حال گفت‌وگو برای الحاق متمم هايی به اين طرح هستند.

کميته روابط خارجی سنا ۲۵ فروردين به اتفاق آراء اين طرح را تصويب کرد. بر اساس اين طرح، کنگره اختيار خواهد داشت تا درباره توافق نهايی با ايران اعمال نظر کند.

اين طرح هفته گذشته به سنای آمريکا ارائه شد. اما در همين حال، شماری از نمايندگان جمهوريخواه کوشيده‌اند تا متمم‌هايی به این طرح اضافه کنند.

هفته گذشته در نخستين رويارويی بين نمايندگان جمهوريخواه و دمکرات در سنا، يک متمم که توافق اتمی را «معاهده» می‌شناخت، در صحن سنا به رای گذاشته شد که نتوانست آراء لازم را کسب کند.

به گزارش رويترز هم اکنون ۶۷ متمم برای اين طرح پيشنهاد شده است.

کاخ سفيد حمايت خود را از طرح اصلی بيان کرده است، اما در عين حال تاکيد شده که در صورت تغيير در آن، باراک اوباما این طرح را وتو خواهد کرد.

وندی شرمن، معاون سياسی وزارت خارجه آمريکا و از اعضای ارشد تيم مذاکرات هسته‌ای با ايران، گفته است اگر به اين طرح پيشنهادی شروط و متمم‌های بيشتری افزوده شود ممکن است ریيس‌جمهوری در حمايت خود از آن تجديدنظر کند.

هری ريد، رهبر سناتورهای دمکرات، نيز از اکثريت جمهوريخواه مجلس سنا خواسته است تا به طرح اصلی پيشنهادی رای دهند.

وی از نامزدهای جمهوريخواه برای مقام رياست جمهوری خواسته است از اين مسئله به عنوان سکوی پرشی برای «بلندپروازی سياسی» خود استفاده نکنند.