سند بیانیه لوزان در وزارت خارجه فرانسه و آمریکا متفاوت است

روزنامه “اسرائیل تایمز” در گزارش روز هفتم اپریل خود مینویسد که «سند وزارت خارجه فرانسه درباره بیانیه لوزان با سند وزارت خارجه آمریکا متفاوت است».

این روزنامه مینویسد که سندی به دست آورده است که نشان می دهد سند بیانیه پایانی نشست هسته ای لوزان بین ایران و گروه 1+5 که در وزارت خارجه فرانسه موجود است با سند موجود در وزارت خارجه آمریکا فرق دارد.

در این گزارش آمده است موضوعاتی مثل نحوه کاهش تحریم ها و میزان دسترسی ها به سایت ها و تاسیسات هسته ای ایران در دو سند وزارت خارجه آمریکا و فرانسه با هم فرق دارند.

بر اساس این گزارش در برگه فرانسه مشخص است که ایران اجازه خواهد داشت به ادامه کار بر روی سانتریفیوژ پیشرفته IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 ، که آخرین آن می تواند اورانیوم را با سرعت 20 برابر در مقایسه با IR-1 غنی سازی کند، ادامه دهد، در حالی که اسند آمریکایی کمتر به جزئیات ان پرداخته است.

در سند فرانسوی از ایران خواسته شده بعد از گذشت ۱۲ سال تدریجاً از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی استفاده کند، این در حالی است که در سند آمریکایی اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

بر اساس همین گزارش در سند فرانسوی به آژانس اجازه داده شده به سایت‌های مشکوک ایران «در هر مکان و در هر زمان» دسترسی داشته باشد در حالی که در فکت‌شیت آمریکا این اجازه به طور محدودتری بیان شده است.

لازم به یاداوری است که رژیم ایران و آمریکا همزمان سندهای جداگانه و متفاوتی از “تفافق” اوزان منتشر کرده‌اند که به شرح جزئیاتی از مفاد مورد توافق طرفین می‌پردازد. محمد جواد ظریف سند طرف آمریکایی (فکت‌شیت) را رد کرده و آن را تلاش طرف آمریکایی برای مصادره به مطلوب تفاهم یاد شده خوانده است.