سهم جوانان هرمزگان از صنایع بزرگ استان، بیکاری است

سهم جوانان هرمزگانی از صنایع بزرگ غرب استان بیکاری است / ساحل نشینانی که از نعمات دریا محرومند /جاده میناب -بشاگرد بعد سال‌ها هنوز نیمه کاره است

حسین رئیسی نماینده رژیم از هرمزگان گفت:”با وجود آنکه استان هرمزگان پایتخت اقتصادی کشور است و صنایع بزرگی در غرب آن مستقرند، اما سهم جوانان هرمزگانی از آن بیکاری و بسیار اندک است. “

وی در مصاحبه با ایلنا، در مورد وضعیت اب شرق استان گفت:” در برخی مناطق شرق استان بحث کمبود منابع آب است به گونه‌ای که بسیاری از روستاها شبکه آب دارند اما بعد از آبرسانی چشمه آب تامین کننده آن منطقه خشک شده است و آبرسانی به صورت سیار انجام می شود.”

مردم محروم استان هرمزگان هنوز راه های عبور و مرور درستی ندارند و رژیم ضدبشری، علت ان را هزینه های هنگفت مطرح میکند

به گفته نماینده رژیم در این استان، “وضعیت جاده میناب- بشاگرد اسفناک است و جاده ان نیمه کاره رها شده است در حالیکه این جاده دانشگاه است و تردد دانشجویان از این جاده صورت میگیرد .”

رئیسی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان هرمزگان، گفت :” استان ما به لحاظ بیکاری و فقر جایگاه مناسبی در کشور ندارد، با وجود اینکه صنایع بزرگی در غرب استان مستقر هستند، سهم جوانان هرمزگانی از  آنها بیکاری  است. فقر در این منطقه بیداد میکند و ما این موضوع را یک بی عدالتی محض میدانیم .”