سوئد: گزارشی از مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی

در پی اعلام یک روز عزای عمومی از سوی خانم مریم رجوی برای 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که در اثر شلیک موشک رژیم جنایت پیشه آخوندی جان خود را از دست دادند، مراسمهای یادبودی در شهرهای مجتلف سوئد انجام شد.

آیرانیان آزاده، هوادارانی مجاهدین و شورای ملی مقاومت در استکهلم، یوتبوری، بورس و مالمو درطی مراسمهای باشکوه و انگیزاننده ای یاد این قربانیان را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان همچنین با شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، از کشور سوئد خواستند تا مراکز جاسوسی و تروریستی رژیم در این کشور را تعطیل کنند.

شرکت کنندگان همچنین از دولت سوئد و وزارت خارجه این کشور خواستند که تمام تلاش خود را در مجامع بینالمللی به کار گرفته تا رژیم ایران به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاهای بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرند.

این مراسمها به شدت مورد توجه رسانه های سوئدی قرار گرفت و گزارشهای متعدد سمعی، بصری و نوشتاری در رسانه های سوئد منتشر و پخش شد.