سوزش رژیم از حمایت نمایندگان امریکا از مقاومت ایران

تام مک ‌کلینتاک» عضو مجلس نمایندگان آمریکا یکی از افراد نزدیک به موسسه ‌ای به نام «سازمان اجتماع آمریکایی‌ های ایرانی ‌تبار» که ارتباط نزدیکی با سازمان منافقین دارد این طرح را ارائه کرده است.

وی هدف این قطعنامه را حمایت از  آرزوی مردم ایران، ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته ای خوانده است.

این قطعنامه مورد حمایت ۱۰۳ عضو مجلس نمایندگان آمریکاست.

وی در گفتگو با «صدای آمریکا» گفته واشنگتن برای پایان دادن به حکومت ایران باید از مخالفان ایرانی حمایت مادی کند.

منبع: مهر