سوزش رژیم از نزدیکی عراق به عربستان و کشورهای عربی!!!!

رژیم که همیشه در عراق خواهان درگیری وکشت و کشتار و عدم ثبات است هر بار که میبند حکومت عراق قدمی به سوی کشورهای عربی و بخصوص عربستان برمیدارد و میخواهد قرار داد تجاری با این کشور ببندد، مزدورانش را به صحنه میفرستد تا شاید مانع این اقدامها بشود.

بازگشایی رسمی سازمان گذرگاه های مرزی عراق با عربستان بعد از سه دهه خشم رژیم را بالا برده است. از انجا که مزدوران رژیم در مجلس و ارگانهای رسمی عراق نفوذ دارند و کارهای اطلاعاتی میکنند یکی از ناراحتی های رژیم این است که چرا عراق کارهایش را بدون مطرح کردن در مجلس پیش میبرد!!!! منظورش البته این است که ما باید همان ابتدا کارها باخبر بشویم و توطئه های خود را شروع کنیم.

در اخرین واکنش رژیم در مسئله عراق، اعتراض به مهره اش عمار حکیم است که گفته : “انتخابات زود هنگام به نفع کشور است و راه برون رفت از بحرانهای سیاسی است و خواهان انجام انتخابات با حضور سازمان ملل شده است.”

رژیم نظارت سازمان ملل را بر انتخابات عراق را به معنی جلوگیری از تقلبات خود در این کشور میداند و این را به هیچ وجه نمیخواهد و در این صورت خودش و مزدورانش در عراق، جارو میشوند.

به نوشته اعتماد انلاین: “عمار حکیم رهبر ائتلاف عراقیون انتخابات زودهنگام در کشورش را یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های سیاسی عنوان کرده و از طرفی حتی عمار حکیم بر آن شده تا یک گام هم جلوتر رود و بر اهمیت برگزاری شفاف انتخابات با حضور ناظران داخلی و بین‌المللی تاکید کند.”

“چند هفته‌ای است که در آستانه سال نوی میلادی دولت عراق گام در راه امضای تفاهم‌نامه‌هایی اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری با عربستان، مصر و اردن گذاشته و گفته می‌شود تفاهم‌نامه‌های مشابهی هم با کویت و ترکیه در دست تدوین است، شکی نیست که دولت عراق حق دارد به منابع واردات کالا و خدمات خود تنوع ببخشد، اما پنهان کردن اطلاعات این تفاهم‌نامه‌ها از اعضای پارلمان عراق و مطلع نکردن پارلمان از مفاد آن اعضای قوه مقننه عراق را به شدت عصبانی کرده است.”!!!!! (بخوانید مزدوران رژیم در عراق )

“نمایندگان مجلس این روزها متوجه تفاهم‌نامه‌هایی است که الکاظمی متهم است آنها را بدون اطلاع قوه مقننه امضا می‌کند.” از اعضای پارلمان هم مصطفی الکاظمی را به پیروی از خط مشی خاص که در تناقض با سیاست بی‌طرفانه بغداد در مسائل منطقه‌ای است متهم می‌کنند.”