سکوت مطبوعات رژیم، از وضعیت اخوند جاسوس و اخراجی چه خبر؟

سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی “سیگو الدتومین هائوگر” با معاون حقوقی روحانی، لعیا جنیدی دیدار کرد .

پرواضح است که این دیدار برای حل و فصل روحانی اخراجی رژیم از نروژ بوده است اما مطبوعات رژیم کلامی در این زمینه منعکس نکرده اند. در حالیکه کوس رسوایی رژیم در اخراج اخوند جاسوس خود از نروژ در سراسر دنیا پخش شده است، رژیم به روی خود نمیاورد.

رژیم مطالب مطرح شده در این دیدار را همکاریهای مشترک بین دو کشور،آینده برجام در فضای جدید بین‌المللی، موانع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF، همکاری در خصوص مقابله با انتشار ویروس کووید ۱۹ و مقابله با تغییرات اقلیمی عنوان کرد.!!!!! .

به گزارش شفقنا، در  دیدار لعیا جنیدی و سفیر جدید دولت نروژ در ایران که در دفتر معاون حقوقی روحانی صورت گرفت . وی در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح اف ای تی اف گفت: جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه های آن را تصویب کرده است، برخی از معاهدات مانند معاهده مقابل با فساد(مریدا) را حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسانده و اجرایی نموده ولی دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و  معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نهایی نشده است و بحت و بررسی ها در جریان است.!!!!!!