سی ان ان: سنای آمریکا بدنبال طرح تحریمهای جدید برای نقض حقوق بشر در ایران

به گزارش سی ان ان ، سنای آمریکا دنبال طرحی است که رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار می دهد.
طرح سنای آمریکا توسط جانی ایزاکسون سناتور جمهوریخواه از جرجیا برای تحریم های جدید علیه رژیم ایران به سنا ارائه گردید . این طرح را سناتورجانی ایزاکسون همراه با ۱۵ سناتور دیگر مطرح کرده اند.
این سناتورها می گویند قانون ۲۰۱۶ ، رژیم ایران را به خاطر حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هدف قرار می هد اما دولت اوباما به خاطر معامله با رژیم ایران بر این قانون چشم می پوشد.
به گفته سناتورهای آمریکایی دولت اوباما باید مدتها پیش به حسابرسی از رژیم ایران می پرداخت. تنها راه مقابله با این رژیم اعمال تحریمهای بیشتر است.
طرح سناتورهای آمریکایی ممنوعیت دستیابی رژیم ایران به سیستم مالی آمریکا را به قانون تبدیل کرده است. در این طرح تحریمهای جدید علیه رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر اعمال می شود. این تحریمها علاوه بر تحریمهایی است که در رابطه با حمایت رژیم از تروریسم وجود دارد. تحریمهای جدید همچنین سپاه پاسداران و شرکت هواپیمایی ماهان ایران را شامل می شود. سپاه پاسداران به خاطر گسترش تروریسم و ماجراجویی نظامی مشمول این تحریمهاست.
برخی امضاکنندگان طرح تحریم رژیم ایران به خاطر نقض حقوق بشر از این قرار هستند:
سناتور میچ مک کانل Mitch McConnell رهبر اکثریت سنا جمهوریخواه سنا
سناتور مارک کرک Mark Kirk جمهوریخواه از ایلی نویز
کلی آیوت Kelly Ayotte جمهوریخواه از نیوهمپشایر
سناتور تام کاتن Tom cotten جمهوریخواه از آرکانزاس
سناتور تد کروز Ted Cruz جمهوریخواه از تگزاس ـ کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا
سناتور مارکو روبیو Marco Rubio جمهوریخواه از فلوریدا».