شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور ؛ خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۳ میلیارد دلار رسید

در سال ۱۳۹۲ خالص حساب سرمایه منفی ۹.۳ میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه، نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است.

اوضاع خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۳ بهتر شده و رقم خالص حساب سرمایه در این سال به ۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافته که این مورد نیز می‌تواند طبیعی تلقی شود، چون در سال اول بعد از انتخابات، انتظار سرمایه گذاران بر این بوده که با آمدن روحانی احتمالاً به اوضاع اقتصادی سامانی بخشیده خواهد شد و همچنین سرمایه گذاران به امید تصویب برجام اقدام به ورود سرمایه‌های خود به ایران می‌کردند.

در سال ۱۳۹۴ دوباره خالص حساب سرمایه منفی ۲.۵ میلیارد دلار شده است.

در سال ۹۵ که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده اند، اوضاع بدتر نیز شده و این حساب به منفی ۱۸.۳ میلیارد دلار تنزل یافته است. در سال ۹۶ دوباره خالص حساب سرمایه منفی‌تر شده و به منفی ۱۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.

شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور در بهار ۹۷ در مقایسه با بهار ۹۶؛ خالص حساب سرمایه به منفی ۵.۳ میلیارد دلار رسید

به تازگی بانک مرکزی آمار‌های اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ را منتشر نموده است.

آمار‌ها نشان می‌دهند، در بهار ۱۳۹۶ خالص حساب سرمایه منفی ۱.۳ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت در بهار ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وضعیت خالص حساب سرمایه بسیار بدتر شده و خروج سرمایه از کشور در مقایسه با سال گذشته شدیدتر بوده و احتمالاً با این روند، خالص حساب سرمایه در سال ۹۷ بسیار منفی‌تر از سال گذشته شود. تابناک