شرایط ورود به کشورالمان

شرایط جدید ورود به کشور آلمان

دولت المان اعلام کرد که به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، مرزهای خود را بسته است و شروط پذیرش مسافر در کشور المان به نوشته ایسنا، به شرح زیر است:

:مسافران دارای پاسپورت یا اقامت آلمانی،

مسافران دارای کارت اقامت و یا پاسپورت اتحادیه اروپا و یا دارای اقامت کاری / تحصیلی / دائمی( تایپ D )

مسافران دارای پاسپورت کانادا می‌توانند به صورت ترانزیت یا  stopover وارد خاک المان شوند.

مسافران دارای کارت اقامت کانادا( pr ) صرفا به صورت ترانزیت و ادامه مسیر (فقط با carrier LH) اجازه ورود به آلمان را دارند.