شرکت تروریست حرفه‌ای و قاتل رهبران کرد در کنفرانس بين المجالس در ژنو

(متن حکم جلب جعفری صحرارودی ضميمه است)

(متن حکم جلب جعفری صحرارودی)

بر اساس گزارشهای منتشره فرمانده جوخه ترور عبدالرحمان قاسلمو، دبيرکل وقت حزب دموکرات کردستان ايران و دو تن از همراهانش در روز 13 ژوئيه 1989 در وين اکنون در وین پایتخت اتریش میباشد.

پاسدار محمد جعفری صحرارودی، رئيس دفتر و مشاور سرتيپ پاسدار علی لاريجانی، رئيس مجلس آخوندی که همراه او در کنفرانس بين المجالس در ژنو شرکت کرده است، يک تروريست حرفه يی و قصاب مردم کردستان است.قابل توجه است که به درخواست پلیس اتریش از ک دستور جلب بين المللی عليه او و دو همکار ديگرش روز 22دسامبر1989، ي صادر شد .. او سالهاست به خاطر لاپوشانی سوابق تروريستی و جنايتکارانه اش از نام جعفری استفاده می کند و کلمه صحرارودی را از اسمش حذف کرده است.جعفری در حین انجام ترورقاسملو بر سر ميز مذاکره زخمی شد و نتوانست از صحنه خارج شود و توسط پليس اتريش دستگير شد. (عکس صحرا رودی در تخت بيمارستان بواسطه اصابت گلوله ضميمه است). اما به فاصله کوتاهی در اثر تهديد و تطميع رژيم ايران تحت عنوان «مصونيت ديپلوماتيک» آزاد شد و به ايران برگشت.جعفری صحرارودی که از فرماندهان رژيم در جنگ هشت ساله با عراق بود، از کليدی ترين عناصر دستگاه صدور تروريسم و بنيادگرايی نظام ولايت فقيه است که به ويژه بعد از اشغال عراق توسط نيروهای آمريکايی، jafari3نقش مهمی در سازماندهی و هدايت جوخه های ترور و انفجارها در عراق و برپا کردن جنگهای فرقه ای و برادر کشی در اين کشور داشته است. او در دوران احمدی نژاد به سمت معاونت امنيت داخلی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی گماشته شد که در اين جا نيز به طور مشخص امور مربوط به عراق را دنبال می کرد. جعفری صحرارودی که در شورايعالی امنيت رژيم معاون پاسدار سرتيپ علی لاريجانی بود، پس از اين که لاريجانی به رياست مجلس رسيد، مشاور و رئيس دفتر او شد و تحت همين پوش فعاليتهای تروريستی خود در عراق را هم چنان ادامه داد.
دبیر خانه شورای ملی مقاومت در این مورد بیانه ای صادر کرده است و حضور چنين جنايتکار تروريستی در ژنو مقر اروپايی ملل متحد و شرکت او در کنفرانس بين المجالس در تعارض آشکار با همه قوانين و کنوانسيونهای بين المللی میداند و خواستار دستگيری بلادرنگ و محاکمه او توسط دولت سوئيس شده است.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: