شرکت نیشکر هفت‌تپه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد!

شرکت نیشکر هفت‌تپه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد!

کارگران غیور شرکت نیشکر هفت تپه با اعتصابات وسیع خود رژیم ضدکارگری اخوندی و هیئت مدیره سپاه پاسداران این مجتمع را مجبور کردند که به خواسته های کارگران سرخم کنند و یا شرکت راتعطیل کنند.

در همین رابطه امروز مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه با صدور بخشنامه‌ای، این مجتمع را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد و علت این امر را اعتصابات کارگری عنوان کرد. 

به گزارش ایلنا، مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه با صدور بخشنامه‌ای، دستور تعطیلی موقت مجتمع را صادر کرده است. در این بخشنامه با اشاره به اورهال کارخانه و تعمیرات و همچنین اعتراضات کارگری، اعلام شده فقط نیروهای حراست حق ورود به مجتمع را دارند. برای بازگشایی مجتمع، زمان خاصی اعلام نشده است.

سرپرست کارخانه ؛ اسدبیگی که خود نیز از پاسداران رژیم است گفت : “اعتراضات و اعتصابات کارگران باعث شد کار انجام نشود و متاسفانه نتوانستیم تولید داشته باشیم ”

وی که در مقابل اراده کارگران به زانو درامده بود بدون اشاره به اینکه حقوق عقب افتاده کارگران را کی میخواهد بپردازد گفت: “از کارگران خواستیم بگذارید تولید صورت بگیرد بعد مزایا پرداخت شود اما متاسفانه یک عده‌ای نمی‌گذارند کار پیش برود. “

اسدبیگی که خود از عوامل سپاه پاسداران است ؛ بدون اشاره به اینکه کارگران حقوق چندین ماه قبل خود را میخواهند گفت: تا زمانی که تولید صورت نگیرد، نمی‌توانیم حقوق بدهیم؛ حقوق‌ها به‌روز بود که اعتصاب شروع شد و نگذاشتند اورهال انجام شود؛ عدم اورهال کارخانه موجب شد نی‌ها روی زمین بماند؛ شکر تولید نشد و کار زمین ماند.

: تا زمانی که تولید صورت نگیرد، نمی‌توانیم حقوق بدهیم؛ حقوق‌ها به‌روز بود که اعتصاب شروع شد و نگذاشتند اورهال انجام شود؛ عدم اورهال کارخانه موجب شد نی‌ها روی زمین بماند؛ شکر تولید نشد و کار زمین ماند.

وی بدون اشاره به اینکه کارگران بخش کشاورزی هفت تپه ماهها است که حقوق دریافت نکرده اند و هفته قبل نیز به همین خاطر در اعتصاب بودند با وقاحت گفت: : تا پایان اعتصابات و شروع اورهال، نمی‌توانیم کار را شروع کنیم. اگر کاری نباشد، حقوقی هم طبیعتاً نخواهد بود چون ما از تولید شکر است که سودآوری داریم و حقوق کارگران را می‌پردازیم.

وی که به شیوه پاسداران نقشه شوم اخراج کارگران را میخواهد وارونه جلوه بدهد گفت: “کارگرانی که قصد کار کردن داشته باشند در شیفت‌ها به کار گرفته می‌شوند. “

اما کارگران که در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، تاکید کردند: ما خواستار پرداخت حقوق و مزایای مزدی خود هستیم. انها اعلام کردند که با احتساب آبان ماه، سه ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داریم و مشخص نیست چه زمانی قرار است این مطالبات پرداخت شود.

سرپرست مزدور شرکت هفت تپه برای عدم پرداخت معوقات کارگران ، میگوید که کارگران نمیخواهند کار کنند و مرتبا در اعتصاب هستند.