شریفیان، معاون جهادکشاورزی رژیم در آذربایجان براثرکرونا، مرد

معاون سازمان جهادکشاورزی رژیم در استان آذربایجان شرقی بر اثر کرونا مرد

مهندس حبیب شریفیان بعد از ظهر یکشنبه، ۲۵ خرداد، پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان مرد

شریفیان پیش از این پست نیز در سمت معاون اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حضور داشت و سال‌ها در بخش کشاورزی فعالیت می‌کرد