شریف: سپاه خود را ملزم به رعایت تمهیدات و تصمیمات ستاد کرونا می‌داند

شایان ذکر است که مراسم به گور سپاری پاسدار « حسین اسداللهی» سرکرده جنایتکار سابق لشکر عملیاتی ۲۷ ضد محمدرسول الله(ص) سپاه تهران، صبح دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ از مسجد جامع امام حسین منطقه وردآورد برگزار شد.