شعار علیه حسن روحانی در راهپیمائی روز قدس و فرار وی از صحنه

در راهپیمایی روز قدس شماری از شرکت کنندگان در تهران تهران علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری رژیم آخوندی، شعار دادند.

فیلمی که از این صحنه منتشر شده نشان می‌دهد هم‌زمان با شعار معترضان، محافظان روحانی او را سوار خودرو می‌کنند و از محل دور می‌شوند. رسانه‌های محافظه‌کار نوشته‌اند که روحانی به دلیل شعارها مجبور به ترک راهپیمایی شده است.