شعار مرگ بر امریکا در سخنرانی حسن روحانی

بنا بر گزارشهای دریافتی، شعار “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” در طی سخنرانی رئیس جمهور رژیم اخوندی به مناسبت 35مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی فریاد زده شد.

این شعار هنگامی سر داده میشود که رژیم ایران در صدد است که با تعییر سیاست خارجی خود روابطش را با غرب، پس از سه ده تنش، بهبود بخشد.

روحانی همچنین گفت: می‌دانید انقلاب ما ابتدا حرکت علیه استبداد بود. و سپس از سال 43 در ماجرای کاپیتولاسیون حرکت انقلابی ما در برابر استعمار بود. این انقلاب هم برای این بود که رژیم کودتایی را سرنگون کند و هم در پی آن بود که مداخلات ناروا و نابجا و غلط آمریکا در سرزمین ایران را پایان ببخشد.

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، روحانی اضافه کرد: رژیم کودتا به مردم ما آزادی بیان و آزادی رای نمی‌داد. رای مردم، نظر مردم، در اداره کشور مداخله نداشت. این تحقیر بزرگی بود در برابر یک ملت تاریخ‌ساز و بزرگ ایران.

همزمان خبرگزاری الجزیره گزارش داد که روحانی ضمن حمله به امریکا گفت:  امریکا ئی ها تصور میکردند که ایران متعلق به انها است و در تمام جوانب امور داخلی کشور ما حتی در مسائل امنیتی دخالت میکردند.

پس اشاس پاره ای از گزارشها در این تظاهرات هواداران دولتی پرچمهای امریکا و انگلیس را نیز به اتش کشیدند.

روابط ایران و امریکا پس از انقلاب ضد سلطنتی، بویژه در پی حمله دانشجویان “خط امام” به سفارت امریکا در تهران در 13 ابان 1358 به تیرگی گرائید و قطع شد.

در ایران 66 نفر از کارکنان سفارت امریکا به گروگان گرفته شد و 52 تن از انها 444 روز در اسارت انها بود.