شلاق زدن یک خبرنگار در نجف‌آباد به دلیل درج اشتباه خبر تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده

حسین موحدی یک خبرنگار در این شهر به دلیل درج اشتباه خبر تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده دانش آموزان یک هنرستان، ۴۰ ضربه شلاق خورده است. 

این خبرنگار، تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده را ۳۵ دستگاه نوشته که رقم صحیح آن ۸ دستگاه بوده است. به دنبال شکایت از او، قاضی پرونده حکم به اجرای ۴۰ ضربه شلاق داده و این حکم پس از بازداشت خبرنگار مذکور در ساعات صبح پانزدهم دی‌ماه اجرا شده است.

در حکومت جنایتکار خامنه ای استفاده از شلاق به عنوان مجازات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. اما کارشناسان می‌گویند شلاق تنها مجازات نیست بلکه در اصل، تحقیر و سرکوب شخصیت انسان است به‌ویژه اگر شلاق‌زدن در ملا عام و در برابر تماشاچیان باشد؛ کاری که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بی‌وچون چرا در انجام آن اصرار دارد.