شمار شهدای قیام مردم ایران از مرز 200 نفر گذشت

پس از گذشت جهار روز از قیام مردم ایران علیه رژیم جنایتکار آخوندی، شمار شهدای قیام از مرز 200 نفر گذشته است و تعداد بسیاری زخمی شده اند. بر اساس گزارشهای دریافتی هزاران نفر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم شده است

بر اساس بیانیه ای که سازمان مجاهدین خلق صادر کرده است اکثر شهیدان اکثراً در سنین جوانی و نوجوانی هستند و بسیاری از آنها از ناحیه سر و سینه هدف قرار گرفته‌اند. شمار شهیدان بسا بیشتر است. رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد از تحویل پیکر شهیدان به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند و حتی پیکر شهیدان را به پزشکی قانونی نیز منتقل نمی‌کنند و مستقیماً در محلهای نامعلومی دفن می‌کنند.