شهاب اشرافی: « رای من سرنگونی رژِیم آخوندی»

پس از سرقت انقلاب در سال 57 توسط خمینی دجال، سالهاست که مردم ایران نه تنها در آرزوی انتخابات آزاد هستند، بلکه تشنه بدست آوردن زندگی عاری از رعب و وحشت، حصرو اعدام و رهایی از فقر و گرسنگی می باشند.

مردم ما در حکومت ابو داعشی ولایت فقیه آخوندی همیشه در حسرت آنچه که باید مال آنها باشد بسر می برند.

ایران ما در اشغال دزدان بی وطن است، که از اعتماد مردم سو استفاده کرده، و نه تنها به جان و مال مردم دست درازی

کرده اند، بلکه زمان، این بزرگترین سرمایه را از ما به سرقت برده اند.

زمانی که باید برای شادی و خوشبختی ما صرف می شد، با دروغ و شیادی صرف دزدی سرمایه کشور شد.

 طی این سالها با دزدی از مردم و سرمایه های کشور، زندانی کردن آزاد اندیشان و در خارج از ایران با ایجاد شبکه های تروریستی، سعی بر تداوم حکومت قرون وسطایی داشته و دارند.

با توجه به عدم اعتقاد رژیم درباره حق انتخاب برای مردم، هر چهار سال یک بار شوی انتخاباتی به راه می اندازند، تا برای چند سال دیگر زمان را به سرقت ببرند. آنها هر دوره، چند ابله که در تمامی جنایات انجام شده بر علیه مردم شریک بوده اند، و دستشان آلوده به خون مردم است را انتصاب می کنند، تا در شوی انتخابات با توهین به ملت، حق انتخاب مردم را محدود به یکی از این چند جنایت کار دیوانه و بی سواد نمایند.

اما ما و تمام آزاد اندیشان به تمامیت این رژیم نه می گوییم، و با صدای بلند فریاد می زنیم رای ما سرنگونی رژیم آخوندی است.

باید به اینان که ما را ابزار خود برای ادامه فریبکاری های جهانی و منطقه ای می دانند، نه بگوییم.

باید به گستاخی ها و سلطه گری  این دژخیمان و ضحاکان، نه بگوییم.

در آخر می خواهم از تمامی ایرانیان آزاده که همراه با مجاهدین سرافراز به تمامیت رژیم فاسد و خونخوار آخوندی نه بگوییم.

من هم مانند هر ایرانی آزاد اندیش دیگر، که در این خیمه شب بازی آخوندی شرکت نمی کند.می گویم، نه به شیاد. نه به جلاد.

رای من، سرنگونی رژیم آخوندی.

رای من،رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق خانم مریم رجوی.

مرگ بر اصل ننگین ولایت فقیه

سید شهاب اشرافی 05/5/2017