شهرداری ابادان، همدست و شریک صاحب متروپل و مجوز ۶طبقه را به ۱۰طبقه، تغییر داده بود

نماینده مجلس رژيم میگوید: شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اخوندی اقرار کرد که شهرداری ابادان، مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند.

شب گذشته، برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر رژیم با محوریت بررسی حادثه متروپل پخش شد. در بخشی از این برنامه مدیرکل دفتر ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اعلام تخلفات این ساختمان به شهرداری آبادان و دادستانی مربوطه در سال 96 اشاره کرد.

در ادامه برنامه محمدرضا رضایی کوچی افزود: نه شهرداری و نه دادستانی آبادان و نه وزارت راه و شهرسازی به تذکرات و مکاتبات نظام‌ مهندسی توجه نکرده بودند.تخلفات به قدری محرز بوده که افراد عادی هم با دیدن ساختمان متوجه آن می‌شدند. مکاتبات زیادی هم صورت گرفته اما انگار صرفا برای رفع تکلیف بوده‌اند و اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته است.بهار نیوز