شهردار قم: فرزندانم سفیران گویای نظام هستند

طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هر ۶ فرزند شهردار قم در خارج از کشور تحصیل و زندگی می کنند .خیلی‌ها خبر این مسئول را با این عبارت شروع کردند که شهردار قم با داشتن ۶فرزند خارج نشین درکشور رکورد زده؛ حتی کاربران درباره این مسئول نوشتند:
* ایشون باید شهردار واشنگتن یا بلژیک می‌شد.
* جناب شهردار قم همه ۶ فرزندش در امریکا و آلمان زندگی و تحصیل می‌کنند اونوقت پدر سیستانی ارزو داره بچه هاش شناسنامه داشته باشند تا بتونن برن مدرسه!

موضوعی که سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم در نهایت درباره‌اش گفت: «خانواده بنده ولایی و مذهبی بوده و به رعایت اخلاق اهتمام دارند؛. خانواده من هیچ علاقه‌ای به زندگی در خارج از کشور نداشته و در خدمت نظام هستند.» بهار نیوز